مواظب انگشت شیطان باشید:

مواظب انگشت شیطان باشید:

(دریافتی از ایمیل یکی از دوستان)
متن نوشته فوق:

برگی از نوشته‌های کتابی قدیمی تالیف ملا اسماعیل سبزواری به نام جامع النورین:
آزار شیطان چند نوع است. یکی از آنها آزار ابنه‌ای کردن انسان است:
«یکی از وقتهایی که شیطان حضور بهم میرساند٬ وقتی است که مرد میخواهد با زوجه‌اش نزدیکی کند. اگر بسم الله نگفت شیطان هم با او دخول میکند. آن وقت آن نطفه هم از پدر است و هم از شیطان.
وقتی هم که این طفل بدنیا می آید شیطان باز حاضر است. انگشتش را میرساند به ماتحت آن طفل. (فرمایش امام صادق است. از پیش خود نمیگویم).
شیطان می‌آید انگشتش را به مقعد آن بچه فرو میکند. آنوقت که بزرگ شد اثرش این میشود که آن بچه مابون (ابنه‌ای) میشود. اگر هم دختر باشد فاحشه میشود و هر شب یک جایی میرود.»

1 Response

ارسال یک نظر