جوراب من کجاست؟

من دیشب جورابم را همین کنار کامپیوتر ار پایم درآوردم و الان هرچه میگردم نیست که نیست.
کی اون رو برداشته؟


0 Responses

ارسال یک نظر