از دامن زن ٬ مرد به معراج می‌رود
(امام خمینی)

خدا قسمت کنه سفر ملکوتی معراج را. آنها که مشرف شده‌اند میدانند که چه جای خوبی است.
الحق که عالم ملکوت اعلی است. در آنجا چیزی از مادیت و مشکلات روزمره زندگی دیده نمی‌شود. اوج کمال و بندگی است. خلاصه خیلی کیف میدهد.
سفر به معراج٬ کار هر کس نیست. باید بطلبد. اگر او بخواهد و او بطلبد٬ بقیه چیزها هم درست میشود. خوشا به سعادت بعضی‌ها که دائم توی مسیر زمین و معراج کار میکنند.

برای رفتن به معراج بعضی‌ها٬ دربستی میرن. بعضی‌ها هم دو ترکه سوار میشن و میرن. بعضی‌ها که خیلی دیگه دهاتی‌اند٬ بصورت دسته جمعی با مینی بوس میرن.

مسئلتن. آیا این رابطه در مورد مردان هم صادق است؟ یعنی آیا درست است که بگوییم از شلوار مرد٬ زن به معراج میرود؟


نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش چهلم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم