چه زنی بگیریم؟ ایرانی یا خارچی؟

آقایون عزیز! اگر آب دست‌تون هست بگذارید زمین و بروید زن‌تان را طلاق بدهید و بیایید برویم زن خارجی بگیریم.
زن خارجی محاسنی دارد که هیچوقت یک زن ایرانی نمی‌تواند داشته باشد. منظورم از «محاسن »٬ محاسن ملا عمر و ریش فرقه طالبان نیست. منظور از محاسن‌٬ یکسری خصوصیات «برجسته» است که در علم زن شناسی مبحث پیچیده‌ای دارد و ممکن است در آینده به بررسی این بحث شیرین بپردازیم.

فعلا بروید و بگذارید ما به کارمان برسیم.
0 Responses

ارسال یک نظر