خبر خوش احمدی‌نژاد برای مردم ایتالیا:احمدی نژاد همینکه از هواپیما پیاده شد و چشمش به کج بودن برج معروف پیزا افتاد در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد در راستای حل مشکلات جهانی٬ ما آمادگی داریم در اولین فرصت این برج را برای مردم ایتالیا راست کنیم.
0 Responses

ارسال یک نظر