خبر خوش احمدی‌نژاد برای مردم ایتالیا:احمدی نژاد همینکه از هواپیما پیاده شد و چشمش به کج بودن برج معروف پیزا افتاد در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد در راستای حل مشکلات جهانی٬ ما آمادگی داریم در اولین فرصت این برج را برای مردم ایتالیا راست کنیم.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر