در سال ابتکار و نوآوری برق کشور قطع شد:

امت همیشه در صحنه ایران

یکی از راههای سلطه استکبار جهانی٬ ترویج فرهنگ استفاده از برق و وسایل الکتریکی است. مقام معظم رهبری همواره بر این نکته تاکید فرمودند که لزومی ندارد همان راهی را برویم که غرب و دانشمندان غربی رفته‌اند. ما باید خودمان با ابتکار و نوآوری مشکل بی برقی را حل کنیم.

آیا میدانید که همین برق توسط ادیسون (که از عوامل استکبار و عضو فراماسونری صهیونیسم بین اللمل بود) درست شد تا بوسیله آن کشورهای سلطه جو بهتر بتوانند به کشورهای اسلامی تهاجم فرهنگی بکنند؟
ما نباید از توطئه دشمنان غافل باشیم. دشمنان ما برق را درست کرده‌اند تا بدنبال آن محصولات برقی‌شان را وارد خانه‌های مردم بکنند.
شما از کجا مطمئن هستید که این امریکای جنایتکار در داخل وسایل برقی که تک تک شما در منزل دارید (مثل جارو برقی٬ چرخ گوشت و پلوپز و غیره) وسیله‌های استراق سمع و دوربین های مخفی جاسازی نکرده‌اند؟
غربیها میخواهند از ناموس ما که در آشپزخانه آشپزی میکند فیلم تهیه کنند و بنشینند آنها را نگاه کنند و لذت ببرند.
بنابر این دولت خدمتگزار شما به این نتیجه رسیده که بنا به مصلحت حفظ نظام٬ اصلا برق بی برق!
ما میخواهیم شما از هرگونه تعلق و وابستگی به مظاهر مادی و دنیوی آزاد شوید. وابستگی به برق٬ وابستگی به آب لوله کشی و تصفیه شده٬ وابستگی به نفس کشیدن٬ و نظایر آن باعث میشود شما به فکر آخرت نباشید.
بخاطر همین چیزها برق‌تان را قطع میکنیم تا حالتان جا بیاید.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر