وقتی یک «نیک آهنگ» درباره وقایع دانشگاه زنجان تحلیل میکند:

میگن سلمانی‌ها هروقت سرشون خلوت میشه٬ سر یکدیگر را اصلاح میکنند.
امروز باوجودیکه سرم خیلی شلوغه٬ حیفم امد کمی سر به سر این نیک آهنگ و تحلیل‌هایش نگذارم.
او اینگونه می‌نویسد:

آیا این کار دانشجویان درست بود؟
آیا انها حقوق متهم را رعایت کرده بودند؟
از کجا معلوم که آن استاد و دانشجو واقعا داشتند کاری میکردند که داشجویان مثل لشگر مغول ریختند توی اتاق و بساط آنها را بهم زدند؟
آیا زیپ شلوار استاد باز بود؟
تازه اگر هم زیپش باز بوده٬ خب چه اشکالی دارد؟ شاید هوای اتاق گرم بوده و برق هم رفته بوده و کولر اتاق هم کار نمیکرده و استاد بیچاره خواسته کمی خنک بشه.
شاید استاد زیپش را پایین کشیده بوده که فقط به آن دانشجو نشان بدهد تا شاید کمی بترسد و مقررات دانشجویی را رعایت کند.

تازه ما هنوز حرفهای استاد را نشنیده‌ایم.
آیا استاد واقعا کیف کرده؟
آیا هنوز اول کار بوده و داشته مخ میزده یا خیر٬ اسلام پیاده شده بوده و دانشجویان دیر به سر صحنه رسیده بودند؟
آیا دانشجویان راه دیگری نداشتند؟
اصلا رابطه آن دانشجویان پسر در حمایت از آن دختر دانشجو کمی مشکوک میزند.
آیا کاسه‌ای زیر نیم کاسه بوده؟
آیا ان صحنه‌ها واقعا مال دانشگاه زنجان بوده؟
از کجا معلوم که کار فتوشاپ نبوده؟
ولی دمشان گرم. خوب مونتاژ کرده بودند و حال استاد را گرفتند.
بهرحال باید نه ماه صبر کرد ببینیم این خبر واقعی بوده یا خیر.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر