ما خواستار برکناری٬ محاکمه و اعدام سفیر کانادا در تهران هستیم:

همانطور که احتمالا در خبرها خوانده‌اید اخیرا سفارت کانادا در تهران که وابسته به یکی از کشورهای غربی است به مامان عزیز اینجانب ویزا نداد تا یکی دو ماه بیاید اینجا بچه‌اش را ببیند و برگردد و همین امر باعث خشم انقلابی ما گردید و کم مانده که حکم جهاد علیه آن سفیر وابسته به عوامل خارجی و استکبار جهانی بدهیم.
بعضی از دوستان همیشه در صحنه پتیشنی درست کرده‌اند تا با زبان خوش از دولت کانادا بخواهند گوش اون مردک در سفارت‌شان در تهران را بپیچاند و او را سر جای خود بنشاند.
قرار نیست ما اینجا مالیات بدهیم ولی نتوانیم ننه و عمه خودمان را دعوت کنیم یکی دو ماه مهمان ما باشند.
دولت محافظه‌کار کانادا باید حساب حکومت را از مردم ایران جدا کند و این مسخره بازیها را کنار بگذارد و الا در انتخابات آینده روی رای ایرانی‌ها حساب نکند که بدبخت میشود.

0 Responses

ارسال یک نظر