کاش مقام معظم سوار هواپیما شده بود:


چند سال پیش هنگامی که از میدان راه‌آهن تهران عبور میکردم چشمم به نوشته‌ای افتاد که با خط درشت برروی پارچه‌ سفیدی نوشته بودند:
«مقام معظم رهبری: اگر قرار باشد بین هواپیما و راه آهن یکی را انتخاب کنیم٬ باید راه آهن را انتخاب کنیم.
روابط عمومی راه آهن ایران»

با دیدن این نوشته اول خنده‌ام گرفت که هوش و ذکاوت سرشار رهبر مسلمین جهان را ببین!
ولی فورا استغفار کردم و گفتم شاید این کار یکی از کارمندهای شیطون روابط عمومی راه آهن بوده که میخواسته دق و دلی‌اش را با این نظام خالی کند.

ولی بعدا فهمیدم نه خیر. این کار بر اساس یک اعتقاد به فرمایشات رهبری بوده و اصلا شوخی یا شیطنتی هم در کار نبوده. اصولا هرکلامی که از دهان مبارک مقام معظم بیرون می‌آید ما باید بدون دلیل بپذیریم ولو حرفش خنده‌دار باشد.

از آن تاریخ من هم بدون دلیل قبول کردم که قطار بهتر از هواپیما است ولی هرکاری کردم عقلم به جایی نرسید که دلیلش را بفهمم. از هرکس هم می‌پرسیدم میگفت: آقاجان شما هم ضد انقلاب شده‌اید؟ قصد مسخره کردن مقام رهبری و تضعیف انقلاب و براندازی نظام را دارید؟

خلاصه ما هم فوری کوتاه می‌آمدیم و دنبال حرف را نمیگرفتیم ولی همچنان این سوال در ذهن ما بود که آخر دلیل اینکه مقام معظم رهبری قطار را از هواپیما بهتر میدانند چیست را نمی فهمیدم تا اینکه امروز بالاخره چشمم به یک لینک در بالاترین خورد و جواب این معما را حل نمود.
همانطور که شما ملاحظه خواهید فرمود مقام معظم رهبری در قبل از انقلاب سوار قطار شده بودند و اینطور که خودشان فرمودند وقت نماز بوده و داخل کوپه هم کثیف بوده و از راننده قطار میخواهند که قطار را وسط راه نگه دارد تا ایشان نمازش را بخواند ولی راننده قطار میگوید: برو بابا دلت خوشه. من اگر یک دقیقه اضافی توقف کنم٬ قطار بعدی شتلق میزند به کون قطار ما. اونوقت منو از کار اخراج میکنن. برو توی کوپه‌ات نماز بخوان.
مقام معظم میفرمایند: آخه کوپه کثیفه. یک بچه‌ای صندلی ها رو کثیف کرده و ما را هم نجس کرده. اگر نگه نداری من خودم را از پنجره بیرون می‌اندازم.
راننده قطار هم میگه: به درک!
خلاصه مقام معظم خودش را مثل آرتیست‌های فیلم‌های وسترن از قطار پرت میکنه بیرون.
وقتی از روی زمین بلند میشه با خودش میگوید:
خوب شد که سوار هواپیما نشده بودم!
قطار از هواپیما بهتر است. .

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر