سلام آقامحمد حالت چطوره؟
سلام آقا ممد حالت چطوره؟
اصلِ حال و احوالت چطوره؟
همه چیز خوب و رو براهه؟
عبایت شکلاتی عمامه ات سیاهه؟

کسی گفتا قراره برگردی به صحنه
همان آش و همان کاسه ٬ همان کون برهنه (*)

دوباره گنجشک را رنگ کردن
بجای بلبل خوشخوان جعل کردن

دوباره مصلحت٬ سازشکاری
اطاعت از رهبری٬ فرمانبرداری

سخن از آزادی انسان گفتن
به خلوت با سران آبگوشت خوردن

مردمسالاری دینی بلغور کردن
دوصد توجیه و عذرها جور کردن

شلم شوربای قانون اساسی
ممد جان راست بگو چرا می آیی؟

«تدارکچی نظام» حرف خودت بود
اطاعت از ولایت حرف دلت بود

اصلاحات نظام یک حرف کشک است
مدارا با ولایت به واقع زپلشک است

لباس شخصی بسیج و سپاهی
زنند ضربه به ملت از هر راهی
ممدجان راست بگو چرا می آیی؟

چه چیز بهتر شده در این سه ساله
مقام رهبری؟ موتلفه؟ یا هاشمی نخاله؟

ممد جان راست بگو اوضاع خرابه
دل مردم از این دستگاه کبابه

تو را نصیحت میکند ملا حسنی
ممد جان بهتر است قیدش را بزنی
-----------------------------------
(*) در اینجا شاعر برای جور آمدن قافیه از کون برهنه سخن گفته که منظور کون عرفانی است و نه کون حیوانی

نظرات

ارسال یک نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر