فواید ثبت نام عملیات استشهادی:


بدان و آگاه باش که ثبت نام عملیات استشهادی از مواهب آسمانی است که در آن هفت نعمت نهفته و هرکه بدان روی کند هفتاد هزار حوری بهشتی٬ آنهم از اون خوشگل‌هاش٬ جلویش صف میکشند و میگویند: بیا بریم از اون کارها!

و اما نعمت اول آن است که نامت در بسیج مسجد محل ثبت می‌شود که این خود هزار نعمت در آن مستتراست که از آن جمله اولویت درقبولی کنکور دانشگاه و یا استخدام در ادارات و مراکز کشوری و لشگری است و شاید هم وکالت مجلس و بالاتر.
نقل است شخصی خدمت حضرت وارد شد و شکایت کرد از بیکاری و علافی فرزندش. حضرت فرمود: برشما باد نماینده مجلس شدن که عافیت دنیا و آخرت در آن است.
شخص عرض کرد: پدر و مادرم فدایت شود آخه چگونه؟
حضرت فرمود: ریشن طویلا. سبیلا خفیفا٬ صورتن کثیفا
یعنی این سه کار را بکن تا حاجتت اجابت شود: ریش‌ات را دراز کن. سبیل‌ات را کوتاه کن و سر و وضع‌ات را کثیف.
شخص رفت این کار را کرد و شد نماینده مجلس.

نعمت دوم ٬ حل مشکل بیکاری برادران حزب الهی است که در روایت آمده بیکاری ام الفساد است و بسیجی اگر بیکار باشد یا می رود وسط میدان ونک نماز جماعت راه می‌اندازد و یا به حجاب زن و بچه مردم گیر میدهد. بنابر این بهتر است بگذارید مشغول این کار شود.

نعمت سوم٬ دادن بهانه به دولتهای غربی است که ایهالناس! اینجا رسما پایگاه آموزش و تامین استشهادیون در منطقه است و لذا بفرمایید ما را بزنید.

نعمت چهارم٬ خدا را چی دیدید؟ شاید اینها شوخی شوخی رفتند نوار غزه و آنجا دیدند یک من شیر چند کیلو کره میده.

نعمت پنجم٬ برای هر عملیات نظامی باید چند بار آنرا تمرین کرد. هیچ بعید نیست چند نفر از این برادران بعنوان تمرین عملیات استشهادی خودشان را مقابل مسولین مملکت منفجر کنند و آنها را به درجه رفیع شهادت نائل نمایند.

نعمت ششم٬ ثابت شدن این مطلب است که اینها همه فیلم است. اصلا کی حالش را دارد برود خودش را منفجر کند. طرف تا این همه امتیازات دولتی و نیمه دولتی و متعه و صیغه دارد خودش را از این مواهب محروم میکند؟

و بالاخره نعمت هفتم٬ آسان شدن ازدواج بین دختران و پسران جوان است. نقل میکنند پسری کم سن و سال که هنوز نمیدانست کی رو کجا باید بگذارد به نزد پدرش رفت و گفت: یالا من زن میخوام. یا اون دختر همسایه رو برای من میگیرید یا اینکه من همین امروز میروم خودم را استشهادی میکنم پدر فورا برخاست و یک زن برای آن بچه گرفت و یکی هم برای خود.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر