تحصن عده ای از جان برکفان وبلاگستان در مقابل وبلاگ بلوچ:


امیدوارم قادر جان بلوچ هرچه سریعتر از تخت بیمارستان بلند شود و دوباره به جمع ما برگردد.

بلوچ جان! مواظب خودت باش زیاد با اون خانم پرستارها شوخی نکنی . اخلاق اسلامی را در آنجا رعایت کن و زود بیا بیرون که میخواهیم برویم نوار غزه استشهادی بکنیم .

0 Responses

ارسال یک نظر