آقای خامنه ای!


گیرم که خلق را به فریبت فریفتی
با این جوانان بعد از انقلاب چه میکنی؟
0 Responses

ارسال یک نظر