مواظب باشید همسرتان وبلاگتان را نخواند

خبر دارید چی شده؟
یک آقایی با خواندن نوشته‌های خانمش در اینترنت٬ سرِ او را قلفتی کنده! (این هم لینک)

من که حسابی ترسیده‌ام. اگر عیال اینجانب خدای ناکرده زبانم لال بطور اتفاقی پی ببرد که این وبلاگ متعلق به شوهرش است٬ فاتحه ما خوانده شده است بدون برو برگرد.

اینقدر که من از همسرم می‌ترسم که هویت این وبلاگ برایش فاش نشود از جمهوری اسلامی و برادران دادستانی نمی‌ترسم.
اگر یک روزی دیدید وبلاگ ما بسته شده بدانید لابد یک نفر رفته و گزارش ما را داده به عیال و او هم ما را از پنجره پرت کرده توی خیابان و ما به ملکوت اعلی پیوسته‌ایم.

آخه عیال٬ از خواننده‌های پر و پا قرص اینجاست و وقتی می‌بیند مدتی آپدیت نشده به جد و آباد نویسنده تنبل آن فحش و ناسزا می‌دهد.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر