ما بی شمار نیستیم (۳):


بدیهی‌ترین اصل در هر رای‌گیری در سراسر جهان٬ اطمینان از صحت شمارش آرا است.
اگر رای‌دهند اطمینان نداشته باشد که رای او را حساب می‌کنند٬ عقلن و منطقن رای دادن او کار بیهوده‌ای است و تنها فایده رای دادنش کمک به متقلبین در رای‌گیری خواهد بود.

بطور کلی برگزارکنندگان انتخابات در جمهوری اسلامی٬ از دو حال خارج نیستند:
یا امین رای مردم هستند و مبنای کار آنها فقط نظر مردم است و هیچگونه دخل و تصرفی در نتیجه انتخابات ندارند٬
و یا خیر. اصلا به آنها اطمینانی نیست و هرجا که مصلحت نظام اقتضا کند صندوق‌ها را باطل میکنند و رای‌ها را جابجا میکنند.

- اگر شما معتقد هستید که سیستم نظارتی و اجرایی انتخابات و شمارش آرا در جمهوری اسلامی درست است و قابل اطمینان و همه مراحل از شفافیت لازم برخوردار است٬ خب هیچ. من حرفی ندارم و نمیتوانم شما را قانع کنم. بروید و با نظام پرصداقت جمهوری اسلامی حال کنید.

- اما اگر به صداقت و درستکاری و امین بودن این سیستم اطمینان ندارید٬ بر پایه کدام مبنای عقلی می‌روید رای خود را به دست یک سیستم متقلب میدهید؟
مثل این است که شما پول‌تان را ببرید توی یک بانک تقلبی پس‌انداز کنید!

از این واضح‌تر؟
0 Responses

ارسال یک نظر