یک سوال ترسناک:

بنظر شما چرا در جمهوری اسلامی مکانیزه کردن «مرده‌شویی» بر «نحوه شمارش آرا در انتخابات» ارجحیت دارد؟(+)
0 Responses

ارسال یک نظر