پیام نوروزی آقا گاوه:


یا مُقّلب القلوب و الدل و القلوه
یا مُحّول الشبر به کره و خامه
یا مُبّدل الگوشت به همبرگر و کباب کوبیده
حَوّل حالنا به دوران قبل از انقلاب

من این عید سعید باستانی را به یکایک شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم سالی پر از نشاط و شادی و موفقیت پیش رو داشته باشید.
عزیزان من! مراقب توطئه دشمن باشید. آنها میخواهند شما را بدوشند و از آن سرشیر و کره و مربا درست کنند و صبحانه آنرا کوفت کنند.
ما نباید بگذاریم آنها به اهداف شوم خود برسند. همه ما باید مثل گاوهای هفت من شیر ده باشیم‌٬ با لگد بزنیم سطل شیر را بریزیم. ما باید از آب کره بگیریم و به قدرت‌های جهانی نشان دهیم یک من ماست چقدر کره دارد.
ما نباید مثل گاو حسنک باشیم که وقتی علفش یک مقداری دیر میشد شروع میکرد به نق زدن. ما باید صبور باشیم و زیاد مع مع نکنیم. حسنک بالاخره یا خودش میاد یا نامه‌اش.
ما باید یک گاو مطیع باشیم. یک گاو مکتبی و متعهد. نه آن گاو غربزده و وابسته به اجانب که نه شیر داشت و نه پستون. بعد هم رفته بود با یک دختر کردی روابط غیر اخلاقی ایجاد کرده بود و اسمش را گذاشته بود «عمه قزی» و دور کلاهش را قرمز متالیک کرده بود و آخرش هم میخواست برود هندوستان که بهش ویزا ندادند.
نخیر. ما نباید این کارها را بکنیم. اینها دستاوردهای فرهنگ غرب و بازمانده های نظام طاغوت است.
ما باید با رفتار و کارهایمان به دنیا نشان دهیم که گاویم و به گاو بودن خود افتخار میکنیم.

من امسال را «سال تاپاله و پشگل‌های اسلامی » اعلام میکنم و امیدوارم مردم و مسولین دست در دست هم دهند و در انتخاب‌ها و انتصاب‌هایشان همچنان تاپاله‌ها را بر مسند امور بگمارند.
در خاتمه امیدوارم امسال جنون گاوی به سراغ ما نیاید و انسان‌های بی‌گناه٬ از شاخ‌های ما در امان باشند.
خدایا چنان کن سرانجام کار
که تو خشنود باشی و ما شخم‌گزار

0 Responses

ارسال یک نظر