کل یوم اول آوریل:


یکی از تفریحات سالم خارجی‌ها دروغ اول آوریل است که سالی یکبار انجام میدهند ولی ماشالله ماشالله ٬بزنم به تخته٬ هر روز ما اول اوریل است و باید دروغ بگیم و الا از غصه دق میکنیم.
0 Responses

ارسال یک نظر