آخ جون مایلی کهن دوباره سرمربی شد:


من واقعا به آینده این مملکت بسیار امیدوار شدم. باور کنید توی این مملکت هیچ اتفاقی ٬غیر ممکن نیست حتی از نوع خنده‌دارش.
حالا شما ممکن است فکر کنید من این حرف‌ها را دارم به طعنه و کنایه می‌زنم. نخیر خیلی هم جدی میگم بجان شما.
آینده از آن ماست. حالا می‌بینید.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر