پیدا کنید پرتقال فروش را:

پرتقال فروشی چند جعبه پرتقال خرید به قیمت کیلویی ایکس دلار و آنها را فروخت کیلویی ایگریگ تومان. با توجه به اینکه هفته گذشته آقای اژه‌ای٬ وزیر اطلاعات٬ گفته بود ما قادریم همه فعالیت‌های وبلاگ‌نویسان را رصد ‌کنیم ولی در همین حال کانتینر کانتینر پرتقال یافا در بین مردم توزیع میشود و دولت در خواب تشریف دارد و مردم هم پرتقال شیرین اسرائیلی را می‌خورند و صدایش را درنمی‌آورند٬ پیدا کنید پرتقال فروش را.
راهنمایی برای حل مسئله: عموجان! تو نمیخواد وبلاگها را رصد کنی اگه راست میگی برو پرتقال فروش را پیدا کن.

0 Responses

ارسال یک نظر