در سوک فراغ احمدی‌نژاد:


خدا نیاورد روزی را که محمود در بین ما نباشد. واقعا من از غصه دق می‌کنم و خودم را توی همین وبلاگ حلق‌ آویز میکنم. اصلا جمهوری اسلامی بی احمدی نژاد یک ریال هم نمی ارزد. احمدی نژاد یک چیز دیگه است. هیچکس نمیتواند جای خالی او را پر کند.
جمهوری اسلامی یعنی احمدی نژاد و احمدی نژاد یعنی جمهوری اسلامی. نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر.
0 Responses

ارسال یک نظر