گوجه سبز حمایت خود از میر حسین موسوی را تکذیب کرد:

هم میوه‌ای های عزیز!
همانگونه که اطلاع دارید عده‌ای از عناصر فریب‌خورده در شهر شایع کرده‌اند که ما هم آره. یعنی بله دیگه!
ولی من از همین جا و از همین تریبون به جهانیان اعلام میکنم که اینها همه شایعات دشمن است و ما اگرچه سبزیم ولی خودمان را به کوچه علی سبزه نمی‌زنیم و وارد این بازیها نمیشویم. اگر قرار بود اصلاح طلبی به سبز بودن باشد باید کوکو سبزی و خورشت قورمه سبزی رهبر اصلاحات باشند.
یارو نمیداند اصلا میرحسین را با سین می‌نویسند یا با آفتابه دسته دار٬ آنوقت یک پارچه سبز روی پیشانی‌اش بسته و روی آن نوشته: یاد یار مهربان آید همی!
هی هی!
چنان «یاد مهربانی» به شما نشان بدهد که هر وقت رنگ سبز دیدی حالت بهم بخورد. صبر کن!
0 Responses

ارسال یک نظر