گوجه سبز حمایت خود از میر حسین موسوی را تکذیب کرد:

هم میوه‌ای های عزیز!
همانگونه که اطلاع دارید عده‌ای از عناصر فریب‌خورده در شهر شایع کرده‌اند که ما هم آره. یعنی بله دیگه!
ولی من از همین جا و از همین تریبون به جهانیان اعلام میکنم که اینها همه شایعات دشمن است و ما اگرچه سبزیم ولی خودمان را به کوچه علی سبزه نمی‌زنیم و وارد این بازیها نمیشویم. اگر قرار بود اصلاح طلبی به سبز بودن باشد باید کوکو سبزی و خورشت قورمه سبزی رهبر اصلاحات باشند.
یارو نمیداند اصلا میرحسین را با سین می‌نویسند یا با آفتابه دسته دار٬ آنوقت یک پارچه سبز روی پیشانی‌اش بسته و روی آن نوشته: یاد یار مهربان آید همی!
هی هی!
چنان «یاد مهربانی» به شما نشان بدهد که هر وقت رنگ سبز دیدی حالت بهم بخورد. صبر کن!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر