حرمت شرکت در نماز جمعه از نظر فقه پویا

بدنبال لشگر کشی ذوب شدگان ولایت از شهرهای اطراف به تهران٬ باطلاع مومنین و مومنات میرساند شرکت در نماز جمعه این هفته و هفته‌های دیگر از گناهان کبیره و غیر قابل بخشش است و در روایت هست هرکس در نمازجمعه این هفته شرکت کند و پشت سر مقام رهبری نماز بخواند نمازش باطل است و مانند این است که با یک الاغ کارهای بی‌تربیتی کرده و برهردو غسل جنابت واجب میشود.

در روایت دیگر آمده که شخصی خدمت حضرت رسید و عرض کرد پدر و مادرم فدایت. یکبار از اطراف مصلای تهران عبور کردم تکلیف چیست؟
حضرت فرمود: آخ آخ آخ! خدا تو را نیامرزد! این چه کاری بود کردی؟ خجالت نمی کشی؟ بعد حضرت به عربی فرمود: من دخل نماز جمعه فقد اکل ضربتن باطوم من الافراد اللباس شخصی و النیروی انتظامی و الباقی الاراذل و الاوباش لعنت الله اجمعین من الرهبر الی بسیجی الچلمو!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر