اگر به این تقلب آشکار اعتراض نکنیم٬ نفرین تاریخ را برای خود خریده‌ایم:

دوستان و هموطنان عزیز.
باید صدای اعتراض خودمان را به دنیا برسانیم که احمدی‌نژاد نماینده ملت بزرگ ایران نیست. بیایید همانطور که امروز به پای صندوق‌های رای رفتید٬ همت کنید و بار دیگر جهت انعکاس اعتراض خود به این تقلب آشکار در مقابل سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای محل اقامت خود تجمع کنیم.
بیایید به سازمان ملل و مجامع بین المللی نامه بنویسیم و تقلب و دستکاری در آراء چهل میلیون نفر مردم این آب و خاک را محکوم کنیم.
دوستان مشارکتی!
اشتباه رای دادن‌تان را با بلند کردن صدای اعتراض خود به این تقلب کاریها جبران کنید.
دوستان تحریمی!
وقت آن است که با بقیه هموطنان خود همصدا و هم جهت شویم و نگذاریم بیش از این کشورمان اسیر یک مشت جنایتکار متقلب دروغگو باشد.
باید موجی راه بیاندازیم تا همه صدای اعتراض ما را بشنوند. فرصت‌های تاریخی را از دست ندهیم و منتظر شخصیت‌های سیاسی نباشیم. حرکت را از خودمان شروع کنیم.
0 Responses

ارسال یک نظر