جوان ایرانی سرت را بالا بگیر همه دنیا پشتیبان شماست


کاش خامنه ای زودتر این اشتباه را میکرد تا در جهان رسواتر شود و باعث اتحاد همه ایرانی ها گردد.
دم هم میهنان عزیزم در سراسر دنیا گرم. امروز در همه شهرهای مهم دنیا در حمایت از جنبش دمکراسی خواهی مردم داخل ایران تظاهرات کردند و تقریبا اکثر رسانه های خبری این تجمعات را پوشش دادند. ایرانی های شرافتمند به دنیا اعلام کردند که احمدی نژاد رئیس جمهور آنها نیست و جمهوری اسلامی یک حکومت دیکتاتور و متقلب است.
(عکس فوق مربوط به تجمع ایرانی های مقیم تورنتو است. جای همه شما خالی.)


0 Responses

ارسال یک نظر