کودتای ۲۲ خرداد:
بی شک در دفتر تاریخ سیاسی کشورمان یک واقعه مهم و فراموش نشدنی به ثبت رسیده به نام «کودتای ننگین ۲۲ خرداد».
این روز را بخاطر داشته باشید. مبدا تحولات زیادی خواهد بود. حکومت اسلامی بزرگترین اشتباه سی ساله خود را مرتکب شد و علیه خواست مردم دست به کودتا زد.

مردم اگر جلوی این کودتا نایستند٬ جلوی هیچ تجاوز دیگری نیز نخواهند ایستاد.
متاسفانه همه سایت‌ها و راههای ارتباطی با داخل کشور را مسدود و یا مختل کرده‌اند تا صدای اعتراض مردم به گوش جهان نرسد.

در تعجب‌ام چرا رسانه‌های خبری خارجی هم لال شده‌اند؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر