فرق شاه با خامنه‌ای:

میدانید فرق شاه با خامنه‌ای چیه؟
شاه تظاهرکنندگان را اول با زبان تهدید بعد با گاز اشک‌آور بعد با گلوله‌های پلاستیکی بعد با شلیک هوایی متفرق میکرد و نهایتا به رگبار می بست.
خامنه‌ای از همان اول دستور میدهد مردم را به رگبار ببندند. بعد تیراندازی هوایی کنند بعد با باطوم بیفتید به جان آنها و در آخر کار هم گاز اشک‌آور استفاده شود و از مردم خواسته شود آرامش خود را حفظ کنند و مطالباتشان را از مجاری قانون پیگیری نمایند در غیر اینصورت با آنها شدیدا برخورد خواهد شد!


نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر