امروز خامنه‌ای تایید کرد که این حکومت اصلاح‌شدنی نیست


امروز برای کسانی که خیلی خوشبین بودند و خیال میکردند خامنه‌ای می‌آید و با بیطرفی قضایا را حل و فصل میکند روشن شد که نه خیر! خامنه‌ای اصلا خودش محور و گرداننده این کودتای انتخاباتی است و تقلب در انتخابات را نه تنها قبول نکرده بلکه آنرا حرف دشمن می‌داند!

از امروز به بعد مبارزه مدنی در سرلوحه اقدامات مردم قرار خواهد گرفت. چه موسوی و کروبی در کنار مردم باقی بمانند و چه جا بزنند. این پتانسیل عظیم مردم با تشر خامنه ای از بین نخواهد رفت بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل خواهد شد.

اگر مردم خودشان نخواهند سرنوشت‌شان را تغییر دهند و بابت این‌کار هزینه ندهند٬ هیچ قدرتی قادر نخواهد بود آزادی و خوشبختی را به آنها هدیه کند. همکاری نکردن با چنین حکومتی تنها راه نجات مردم بصورت مسالمت آمیز است.
بیشترین اشکال مردم به این برمیگردد که خیلی خوشبین هستند و خیال میکنند رهبران این حکومت آنقدر عاقلند که از سرنوشت دیگر دیکتاتورها درس عبرت گیرند. در صورتیکه تجربه نشان داده همیشه باید بدترین حالت را برای تحلیل رفتارهای این حکومت درنظر گرفت.
آنها نه به رای اکثریت اهمیت میدهند و نه به حرف دیگران. آنها دارند کار خودشان را میکنند. بنابر این بیاییم برای یکبار و برای همیشه تکلیف خودمان را با این حکومت روشن کنیم. یک خط ضخیمی بین خودمان و این حکومت بکشیم و باور داشته باشیم که از درون این حکومت آزادی و عدالت و صداقت و خوشبختی بیرون نخواهد آمد.


نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر