بیایید سانسور را بشکنیم

نظام ولایت وقیح تمام منفذهای ارتباطی و تبادل اطلاعات را مسدود کرده. سایت ها را از کار انداخته. کانال های ماهواره ای را با ارسال پارازیت غیر قابل استفاده کرده. روزنامه ها را شدیدا تحت فشار قرار گذاشته تا مبادا حقایق جنبش مردم را منعکس نمایند. حتی خبرهایی هست که نیروهای نظامی در چاپخانه هایی که مطبوعات را چاپ میکنند حضور دارند و خودشا راسا تیترها و مطالب را مطابق سلیقه خود تغییر میدهند.
همچنین تعداد بسیار زیادی از دگراندیشان را بازداشت کرده اند تا امکان گسترش اعتصابات و اعتراضات را محدود کنند.
صدا و سیما شروع کرده به بمباران اطلاعات دروغین و مصاحبه های ساختگی. مثلا چند نفر آدمهای مجهول الهویه را نشان میدهند که اعتراف میکنند از فلان گروه در خارج کشور دستور میگرفته اند تا به مردم نا آگاه چنین وانمود کنند که این جنبش از طرف دشمن دارد هدایت میشود. خودشان بمب در گوشه و کنار منفجر میکنند که چنین القا کنند که اعتراضات مردم منشا خرابکاری دارد.

کار به جایی رسیده که حتی اطلاعیه مراجع قم را نیز وارونه برای مردم منعکس میکنند. شایع است که اعضای مجلس خبرگان را تهدید کرده اند که مبادا در این موقعیت بحرانی به فکر تشکیل جلسه بیفتید. خلاصه اینکه کشور دربست افتاده دست خامنه ای و نیروهای قداره کش ذوب شده در ولایت وقیح.
همه اینها گفتم تا به این نکته اشاره کنم که بیایید در این مرحله حساس تاریخی وبلاگهایمان را در خدمت اطلاع رسانی قرار دهیم. مهم نیست چه خط فکری و یا گرایش سیاسی داریم و بقول معروف از چه کسی خوشمان می آید یا نه. بیایید خبرها و اطلاعیه ها را در وبلاگهایمان منعکس کنیم. هر وبلاگی بهرحال مخاطبان مخصوص خود را دارد و اگر همه با هم در انعکاس مطلبی اقدام کنیم بهتر مورد توجه قرار میگیرد.

خسیس بازی درنیاورید. ظرفیت فضای وبلاگتان تمام نمیشود!
کپی و پیست کردن مطالب دیگران از شان و مرتبه کسی نمی کاهد.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر