پس چی شد؟ شما که میگفتید مشارکت گسترده جلوی تقلب در انتخابات را میگیرد؟


حضرت عباسی بیایید یک مقداری در ارزیابی و تحلیل‌مان از اوضاع تجدید نظر کنیم.
گوش فلک را کر کردید از بس گفتید اگر مشارکت میلیونی داشته باشیم جلوی تقلب در انتخابات گرفته می شود و چنین و چنان.
پس کو؟
مشارکت گسترده‌تر از این می‌خواستید؟
چشم‌هایتان را باز کنید. این حکومت قابل اعتماد نیست که شما رای‌هایتان را به او بسپارید و انتظار داشته باشید امین رای مردم باشد. اینها توی روز روشن نرخ تورم و بیکاری را تغییر میدهند چه رسد به نتیجه انتخاباتی که همه چیزش در اختیار خودشان است.
هی میگفتید تحریم جواب نمیده. خب قبول!
ولی آیا مشارکت هم جواب داد؟

تا این لحظه که دارم این جملات را می‌نویسم از مجموع ده میلیون رای٬ میگویند احمدی نژاد هفت میلیون رای آورده!
اگر نتیجه همینطوری باقی نماند من بجای شما در دیدگاهم تجدید نظر میکنم.

پی نوشت: قصدم اصلا و ابدا نمک پاشیدن روی زخم ملت نیست. الان وقت آن است که همه ما اعم از تحریمی‌ها و مشارکتی‌ها در یک جبهه قرار بگیریم و علیه این کودتای وقیحانه ایستادگی کنیم.
0 Responses

ارسال یک نظر