عجب روزی بود امروز


اینقدر حوادث تلخ و شیرین در بیست و چهار ساعت گذشته رخ داد که نمیشود به همه آنها پرداخت.

- حضور پر تعداد و باورنکردنی مردم در تظاهرات امروز بصورت گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی منعکس شد. صدای اعتراض مردم به گوش جهان رسید و در همه تفسیرها و تحلیل‌ها از لفظ تقلب و دزدی آراء نام می‌برند.

- این روزها عملکرد سایت‌های اینترنتی در انعکاس اعتراضات مردم قابل تامل است. در این برهه بحرانی دقت کنید به میزان صداقت و مردمی بودن رسانه‌ها. سایت‌هایی نظیر بلاگ نیوز و بالاترین و دنباله و تا حدودی زمانه و رادیو فردا و البته گویا نیوز بخوبی همراه با مردم بودند و با وجود قطع بودن اینترنت در داخل ایران٬ اخبار و تصاویر را منعکس کردند.

- معلوم نیست پذیرش رسیدگی به تخلفات در شمارش آراء که از سوی خامنه‌ای مطرح شده یک عقب نشینی است یا یک حقه سیاسی است؟

- سایت های کیهان و رهبری و فارس و غیره به ملکوت اعلی پیوستند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر