خامنه ای ننگت باد!

تا این لحظه خبرهای جسته و گریخته و تصاویر و ویدئوهای دریافتی از ایران نشاندهنده وحشیگری غیر قابل تصور نیروهای تحت امر ولایت فقیه است. هنوز هیچ آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان و زخمی ها در دست نیست ولی بطور حتم بیش از تصور است.
بدون شک این روز در تاریخ شجاعت و دلیری ایرانیان ثبت خواهد شد و ننگ و لعنت ابدی نثار خامنه ای و کسانی خواهد شد که او را به قدرت رساندند و این بلای خانمانسوز را بر مردم و این کشور وارد کردند.
0 Responses

ارسال یک نظر