رزومه مقام رهبری:

توی دنیا رسم بر این است که اگر کسی برای استخدام در جایی بخواهد اقدام کند ابتدا باید رزومه‌ای از تجربیات کاری و توانایی‌های شخصی خود را بنویسد و به آنها بدهد.
فرض کنید مقام رهبری از کار بی‌کار شده باشد و برای استخدام در این اداره و آن اداره و این شرکت و آن شرکت رزومه میفرستد.
احتمالا رزومه‌اش اینطوری باید باشد:


نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر