مقام رهبری: تنها راه برون رفت از بحران مشروعیت نظام٬ انداختن شیر یا خط است!


بنا به گزارشات رسیده قرار است مقام رهبری برای حل بحران مشروعیت نظام شخصا وارد عمل شود و بعنوان فصل الخطاب همه اختلافات اقدام به انداختن شیر یا خط کنند. اگر شیر آمد یعنی نظام مشروعیت دارد و اگر خط آمد نظام مشروعیت ندارد و باید برود.
بدیهی است که تفسیر شیر یا خط امدن سکه پرتاپ شده به هوا٬ بعهده شورای محترم نگهبان و تایید مقام عظمای ولایت است.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر