توی این این مملکت حق سکوت کردن هم نداریم!

مقام مسخره رهبری امروز گفته: نه حق دارید حرف بزنید و نه اینکه سکوت کنید!

جمله فوق مال من نیست و طنز ننوشته‌ام بحضرت عباس. خودش این حرف را گفته.
بفرمایید این هم لینک.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر