ممانعت سلطان قابوس از بوسیدن دستش توسط احمدی نژاد:


ظاهرا اینروزها احمدی نژاد هر کس را می بیند میخواهد دستش را ببوسد. امروز سلطان قابوس گفت نکن پسر! قلقلکم میاد!
(به نقل از فالس نیوز)
0 Responses

ارسال یک نظر