ممانعت سلطان قابوس از بوسیدن دستش توسط احمدی نژاد:


ظاهرا اینروزها احمدی نژاد هر کس را می بیند میخواهد دستش را ببوسد. امروز سلطان قابوس گفت نکن پسر! قلقلکم میاد!
(به نقل از فالس نیوز)

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر