عجب مملکتی! شتر با بارش گم میشود!

این قضیه خروج مقدار زیادی طلا و ارز و توقیف آن در ترکیه عجب موضوع جالبی شده.
دولت ترکیه اعلام کرده این حجم زیاد پول « یک ارمغان الهی در این دوران بی پولی است!»
صاحب این محموله که یک ایرانی است هم وکیل گرفته و برای استرداد سرمایه توقیف شده اش دادخواستی را در دادگاههای ترکیه ارائه داده.
وزارت خارجه حکومت اسلامی هم اعلام کرده که در حال بررسی این موضوع است و کارشناسان مربوطه دارند با مقامات ترک در این باره رایزنی میکنند. مثل اینکه مثلا یک سکه یک ریالی یا چیز کوچکی گم شده و اینها دارند با دقت زمین را نگاه میکنند شاید آنرا پیدا کنند! یا مثل این است که به بانک مرکزی بگویند: پولهای توی جیب هایت را یکبار بشمار ببین چیزی گم نکرده ای؟!

اما نکته ای که مشکوک میزند تکذیب آن توسط کیهان (ارگان رسمی کودتا و چاقو کش های مقیم تهران) است. اگر کیهان چیزی را تکذیب کند معنی اش آن است که به احتمال خیلی زیاد آن خبر درست است!

از همه جالبتر تکذیب احمقانه وزارت اطلاعات ایران است. این منگول های اطلاعاتی اینقدر هوش و ذکاوت ندارند که بفهمند تکذیب کردن یک ارگان رسمی باعث خواهد شد دولت ترکیه همین تکذیبیه را بهانه کند و از بیخ و بن منکر چنین پولی شود!

0 Responses

ارسال یک نظر