کیهان و خوانندگان در غیاب شریعتمداری:

فرض کنید یکروز حسین شریعتمداری مرخصی گرفته و چند روزی توی کیهان نیست. ستون معروف کیهان و خوانندگان را سپرده دست یکی از کارمندان چاپخانه و یا مثلا داده دست آبدارچی آنجا و گفته: این چند روزی که من نیستم زحمت نوشتن این ستون با شماست. کار سختی نیست. از خودت چند تا موضوع جور کن و از زبان مردم بنویس که چرا موسوی و کروبی و خاتمی را محاکمه نمیکنند.

این آبدارچی بیچاره هم که سواد درست و حسابی ندارد و اصلا فرق خاتمی و خامنه ای را تشخیص نمیدهد از روی نوشته های قبلی کیهان مطالبی را کپی میکند و در آخر هر کدام از آنها خواهان محاکمه و دستگیری موسوی و کروبی و خامنه ای میشود:

بقیه را در اینجا بخوانید.

0 Responses

ارسال یک نظر