نوآوری یک دانشمند ایرانی در زیر زمین خانه شان:

به من خبر داده اند یکی از همین دانشمندان نونهال ایرانی موفق شده است در زیر خانه شان یک چیزی اختراع کند که قادر است فکر شما را بخواند. بخاطر همین کار او را با اسکورت می برند و می آورند.
اگر باور ندارید بروید یک سری به آنجا بزنید و خودتان آنرا امتحان کنید. (اینجا)

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش چهلم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم