چگونه علوم انسانی آدم را بی‌دین میکند؟

باز امروز حقیرالاسلام علی آقای خامنه‌ای چشم بسته رهنمود خرده فرمایش کردند. معظم له فرموده‌اند: چه خبره اینقدر دانشجوها میروند علوم انسانی درس میخوانند؟ علوم انسانی آدم را بی دین و لامذهب میکند!
من فکر نمیکنم سید علی آقا این حرف را از روی نفهمی و بی‌شعوری زده باشد بلکه من فکر میکنم خواسته یک چیزی بگوید دیگه! او کاری ندارد این حرفش معنی میده یا نه. همینطوری مثل قلیان که قل قل میکند٬ ایشان هم یک بادهایی از خودشان بروز داده و صداهایی درآورده و الا اصلا منظور بدی نداشته است. شما به بزرگی خودتان او را ببخشید.
باز اگر میگفت: علوم تجربی و حسی آدم را بسمت مادیات میکشاند و از معنویات دور میکند٬ خب یک حرفی بود. اگرچه این هم صحیح نیست.
ویا اگر مثلا میگفت: علوم ریاضی و فیزیک و شیمی و انفرماتیک بدلیل اینکه باعث قوی شدن فکر و ذهن میگردد در نتیجه آدم را از باورهای مذهبی دور میسازد و یا اگر میگفت هنر و سینما و علوم ارتباطی انسان را قرتی میکند باز قابل تحمل بود ولی من مانده‌ام علوم انسانی چطور ممکن است پای آدم را از دین به در کند!
باور کنید حتی اگر میگفت: خربزه خوردن باعث بی دینی و لامذهبی انسان میشود باز قابل هضم بود. بالاخره در آنصورت می توانستیم خودمان را یکجوری قانع کنیم که چون خربزه خوردن باعث لرزش بدن میشود و همین تکان تکان خوردن های متوالی بدن تبدیل به قر کمر میشود و کم کم بشکن زدن هم به آن اضافه میشود و یکهو آدم از راه دین بکلی دور میشود.

کاش اطرافیان آسید علی آقا لااقل برای مدتی میکروفکن را از جلوی او بردارند و توی کمد قایم کنند. اصلا برای سلامتی‌اش خوب نیست. کهیر میزند!
0 Responses

ارسال یک نظر