پرچم بدم خدمتتون؟

آهای ملت! دمکراسی پمکراسی را ول کنید و بچسبید به میله پرچم!
پرچم خیلی مهم است. پرچم اگر نباشد یعنی بقیه چیزها کشک. همانطور که نمازخواندن بدون وضو باطل است٬ تظاهرات و جنبش مردم بدون پرچم هم باطل است و باید غسل جنابت بجا بیاورند و از من پرچم بخرند.
ایهالناس! بیایید پول‌هایتان را به من بدهید تا برایتان نگه دارم بعد خودتان بروید توی نانوایی علیه این رژیم شعار بدهید. من میخواهم با این پولها چند تا محموله پرچم بفرستم داخل کشور. گویی اینکه تکنولوژی تولید پرچم در ایران وجود ندارد و هموطنان عزیز ما بلد نیستند خودشان پرچم درست کنند.

بهرحال من از حالا به شما گفته باشم از این به بعد بدون در دست داشتن پرچم دیگر با من حرف نزنید و وارد این وبلاگ نشوید! مگر میشه آدم بدون پرچم باشد و بتواند حرف حسابی بزند؟؟ اصلا محال است. من یکی که توی مخ‌ام فرو نمیرود.

آقاجان! من زبانم مو درآورد از بس که گفتم پرچم شیر و خورشید هویت ماست. یعنی پرچم مثل شناسنامه بیانگر هویت هر ایرانی است. به همین خاطر اگر این دفعه شناسنامه‌تان را گم کردید لازم نیست بروید اداره ثبت احوال و یا سفارتخانه‌های حکومت اسلامی المثنی بگیرید. هرجا رفتید و ازتون فتوکپی شناسنامه خواستند میتوانید از پرچم فتوکپی بگیرید و به آنها بدهید. پرچم یعنی شناسنامه یعنی هویت! یعنی اگر پرچم دستت نباشد اصلا نباید به حرفت گوش داد.

این است که اهمیت پرچم و بخصوص اون چوبش را هرگز فراموش نکنید. سعی کنید همیشه و در همه جا با پرچم باشید. توی رختخواب توی حمام توی سینما توی رستوران و خلاصه همه جا. اگر خدای ناکرده زبانم لال فقط یک لحظه پرچم را ول کنید بدبخت میشوید.
0 Responses

ارسال یک نظر