کینه شتری مقام عظما:

این مقام عظمای بلاهت عجب کینه شتری دارد!
تا طرف را له نکند ول کن معامله نیست. اصلا چیزی به نام روحیه بزرگ‌منشی و نگاه پدرانه که لازمه یک رهبر است به هیچ عنوان در وجود این موجود حقیر یافت نمی شود.
مثلا شما برخوردی را که با ابطحی میشود را درنظر بگیرید. اصلا معلوم نیست این بیچاره را برای چی گرفتند و به زندان انداختند. ابطحی توی ماجراهای انتصابات اخیر کاره‌ای نبود و مسئولیتی نداشت. البته آدم معروف و سرشناسی بود و طرفداری‌اش از کروبی و خاتمی قابل کتمان نبود.
دلیل اصلی دستگیری ابطحی و امثال او برمیگردد به کینه دیرینه مقام عظمای بلاهت از دورانی که ابطحی رئیس دفتر خاتمی بود. ظاهرا ابطحی در آن روزها خیال میکرده که رئیس جمهور واقعا شخص دوم مملکت امام زمان است و مثلا صاحب اختیاراتی است و بنابر این رئیس دفتر رئیس جمهور هم برای خودش کسی است و میتواند در برابر سفارشات و خرده فرمایشات بیت رهبری مقاومت کند!
یادم هست وقتی خاتمی مجبور شد ابطحی را عوض کند و جای او را به برادرش بدهد٬ در یک جلسه‌ای که فیلمش از تلویزیون هم پخش شد٬ مقام عظما خرسندی خودش را از این تغییر و تحول ابراز کرد. معلوم بود مقام عظما از ابطحی دل خوشی ندارد.

وقتی ابطحی بازدداشت شد فهمید که ماجرای دستگیری‌اش از کجا آب میخورد و چه کسی پشت این ماجرا قرار دارد.
ابطحی در اعترافاتش سعی کرد چیزهایی را بگوید که باعث رضایت مقام عظما و کاهش غضب و کینه او گردد.
اما خامنه‌ای بعدا در نمازجمعه یا درجایی دیگر گفت: اعترافات متهمان علیه خودشان نافذ و معتبر است!

امروز ابطحی با قرار وثیقه سنگین موقتا آزاد شده و ظاهرا بقیه مغضوبین درگاه ایشان نیز با همین شیوه آزاد خواهند شد ولی متاسفانه تا چند نفر از این بازدداشت شدگان که عمدتا آدم‌های غیر معروف و غیر سیاسی هستند اعدام نشوند کینه ضحاک زمان فروکش نمی کند.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش چهلم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم