تو ای کامنتدونی کجایی؟

باز صاحب سایت «هالوسکن» که سیستم کامنتدونی ما از صدقه سرش کار میکرد دیشب با زنش دعواشون شده و حالا آمده همه سرویس های مجانی را قطع کرده و ما را گذاشته توی خماری بدون کامنتدونی.

وقتی یک وبلاگ فاقد کامنتدونی باشد و آدم فقط صدای خودش را بشنود و نه دیگران را یک احساس عجیبی به آدم دست میدهد. مثل این است که آدم توی حمام برای خودش با صدای بلند آواز بخواند و از صدای خودش هم کلی کیف کند. آنهم آواز «تو ای پری کجایی » را.
0 Responses

ارسال یک نظر