طرف زورش به آلمانی ها نمیرسد جوان های ما را اعدام میکند

شما که میگفتید تظاهرات روز عاشورا کار آلمانی ها بوده پس چرا این دو نفر جوان ایرانی را اعدام کردید؟
مگر شما کشف نکردید که آلمان ها توی تهران تظاهرات کردند اگر راست میگویید و اگر جرات دارید یک آلمانی را بگیرید و اعدام کنید تا شلوار عظما را بکنند بادبان!
0 Responses

ارسال یک نظر