چرا ماه فوریه 28 روز است؟

ببین این همه کشور در دنیا ما آمدیم کجا؟
آخه کجای دنیا دیدید ماه شون 28 روز باشه؟
ما توی کشور خودمون هر چند سال یکبار آن هم فقط اسفند را دولت اعلام میکرد 29 روز باشد چون خودشان میخواستند زودتر بروند تعطیلات نوروز و در نتیجه سال تحویل را یک روز زودتراعلام میکردند.
ولی این کانادایی های زبان نفهم چی؟
برداشته اند ماه فوریه را کرده اند 28 روز؟
می بینید تورو بخدا؟
آدم می ماند به این موجودات چی بگه؟
یکدفعه میکردید 25 روز خیال خودتان را راحت میکردید دیگه؟
آخه این چه مسخره بازی است که اینها سر ماه خدا درآورده اند. ماه فوریه ماه خداست. اینطوری که نباید کرد به مال خدا.
حالا دلیل اصلی این کار را می دانید چیه؟
همه اش بخاطر این است که دولت کانادا با کم کردن روزهای ماه میخواهد زودتر سر برج بشود تا ما فقیر فقرا دو روز زودتر قسط وام خانه مان را به بانکها بدهیم.
خب. حالا شما بنشینید حساب کنید این همه آدم در سراسر کانادا دو روز زودتر پولشان را میریزند توی شکم بانکها و این دو روز هیچ جایی ثبت نمیشود. فقط بهره این پولها خدا تومن میشود.
البته بعضی ها هم نظر دیگری دارند. انها میگویند 28 روزه شدن ماه فوریه بی ارتباط با دستگیری ریگی در ایران نیست. این غربیها با این کارشان به حکومت اسلامی یک سیگنالی دادند که یعنی آره. خواستان باشد داریم ریگی و همراهانش را میفرستیم بالای هوای ایران. آنها را دستگیر کنید و وجه اش را بریزید توی خزانه غربیها.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر