گزارش حفاری باستان شناسان از میدان آزادی

فرض کنید هزار سال دیگر گروهی از باستان شناسان بیایند اطراف میدان آزادی را حفاری کنند تا به بقایایی از تاریخ گذشته دست یابند و گوشه های تاریک تاریخ سلسه آخوندیان را برای پژوهشگران روشن نمایند. ممکن است گزارش یکی از اعضای تیم حفاری  چنین باشد:

«... امروز بیست و نهمین روز است که همچنان داریم حفاری می کنیم ولی جز دو سه تا پاکت ساندیس و چند تا دمپایی و چند تا پوستر پاره پاره چیزی نیافتیم. هنوز آثار باارزشی پیدا نکرده ایم تا از روی آن بفهمیم در هزار سال پیش سلسله آخوندیان چگونه حکومت میکردند و طی چه فرایندی در تاریخ محو شدند.
سرگروه ما که استاد دانشگاه و از باستان شناسان معروف چهان است معتقد است این پاکتهای ساندیس مربوط به حکومت آخوندیان است. آنها عقیده داشتند هرکس ساندیس بخورد قدرت جنسی اش ده برابر میشود. این بود که آخوندیان هم خودشان ساندیس میخوردند و هم به اسبها و قاطرهایشان میدادند تا بخورند و رام شوند و بگذارند آنها کارشان را بکنند.
یکی از اعضای تیم که جانورشناس است از استاد پرسید: نظر شما در مورد این تکه عکس چیست؟ این چه جور جانوری است؟
استاد نگاه دقیقی به عکس انداخت و گفت: من که چیزی نمی بینم. این ظاهرا عکس ریش و پشم است. ظاهرا هزار سال پیش انسانها اینجوری بودند.
در همین موقع یکی از اعضای تیم گفت: این تیکه پوستر مقام عظماست.
همه با تعجب از استاد پرسیدند: مقام عظما دیگه چی بوده؟ از نسل دایناسورها بوده؟
استاد گفت: نه بابا. یک اسکولی بوده بیسواد و از خود راضی و متکبر. یک شبه بر تخت سلطنت نشست و از مردم خواست که به او بگویند مقام عظما. بعد کم کم خودش هم باورش شد که مقام عظماست و همین باعث شد که گیر بدهد به مردم بدبخت و بیچاره ایران زمین. هرکس که مخالفش بود را زندانی میکرد و یا از بین میبرد.
یک دانشجوی سال بالایی از استاد پرسید: پس اینکه در تاریخ نوشته اند «خر» آخرین پادشاه سلسله آخوندیان بوده درست است؟ مگر میشود یک خر رهبر یک حکومت باشد؟
استاد گفت: نه عزیزم. درست است که او خر بود ولی این را کاربران بالاترین برایش بخاطر اختصار انتخاب کرده بودند و الا صد رحمت به خر.
یکی از دانشجویان فاضلاب شناسی هم از استاد پرسید: عجب دوره و زمانه ای بوده هزار سال پیش!
میگن رئیس جمهورشان یک «ان» بوده!
اه اه آدم حالش بهم میخورد!
استاد گفت: آره بدترین دوره تاریخی ایران زمین مربوط به همان دوره آخوندیان است. بخاطر همین است که هنوز هم هر وقت دست به آب میرویم آنها را یاد میکنیم و به روح پرفتوح بنیانگزار و رهبران آن سلسله اسائه ادب میکنیم!...»

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر