تلکس محرمانه سفارت جمهوری اسلامی در اوتاوا

صبح امروز تلکس محرمانه زیر از سوی سفارت ایران در اوتاوا صادر شد:
فوری
به: دفتر مقام وزیر امور خارجه
از: کاردار سفارت ایران در اوتاوا
موضوع: حرکات موزون در برابر ساختمان سفارت

احتراما معروض میدارد عده ای از عناصر ضدانقلاب و وابسته به صهیونیسم جهانی آمده اند جلوی ساختمان سفارت و مشغول قر دادن کمر و اندام تحتانی هستند که موجب تحریک کارکنان سفارت گردیده و همین الان آنها کارها را ول کرده اند و چسبیده اند به پنجره و دارند آن عناصر جیگر طلا را دید میزنند و یک دستشان هم در جیب شلوارشان هست و دارند کارهای ناشایستی میکنند که زبان و قلم از شرح آن قاصر و ناتوان است.
لذا هرچه زودتر موضوع را با مقامات بالا در میان بگذارید و تکلیف ما را روشن کنید.
والسلام
---------------------------------------------------------------------------
پس از رد و بدل شدن سلسله مکاتباتی بین مقامات مختلف این دستورالعمل از سوی مقام مزخرف رهبری صادر گردید:

بسمه تعالی
صحنه را دیدم
بر آحاد کارکنان سفارت واجب است از فردا بروند جلوی سفارت مراسم قمه زنی و زنجیر زنی و گل مالی و عزاداری انجام دهند تا روی استکبار جهانی کم شود و اینقدر با اعمال تحریک آمیز نظام مقدس ما را تضعیف نکنند.
والسلام
مقام مزخرف رهبری

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش چهلم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم