پیام نوروزی دشمن شکن ما

و من امروز میخواهم  پیام نوروزی بدهم. اول به خودم پیام بدهم بعد به شما و سیم هم به استکبار جهانی و اوباما و شیرین عبادی.
من امسال نزدیک سال تحویل دست به آب بودم و نتوانستم پیام نوروزی مقام مزخرف رهبری را مستقیما از تلویزیون ببینم ولی بحمدلله کم و بیش صدایش می آمد و من این توفیق الهی نصیبم شد که بخشهایی از فرمایشات ایشان را بشنوم  که امروز برای شما تشریح میکنم:
اول اینکه مقام مزخرف رهبری امسال را نمیدانم سال مضاعف- سال مضافت- سال خرمای مضافتی بم- سال مزاحمت یا یک چیزی توی همین مایه ها نامگذاری کردند که بدلیل گم شدن صدای معظم له در بین دیگر سر و صداهای مهیب در دست به آب دقیقا من متوجه نشدم  چه کلمه ای بود ولی هرچه بود این خود نشان از اوج خرد و عقلانیت معظم له میدهد.
آخر به عقل جن هم نمیرسید که امسال سال مضاعف باشد. قرمایشات گهربار که میگن یعنی این.

حالا سال مضاعف یعنی چه؟ سال مضاعف یعنی همه چیز را دبل باید بکنیم. یعنی همان کارهایی که تابحال میکردیم را ضربدر 2 بکنید میشود مضاعف.
دوبار زن بگیرید. دو شیفته کار کنید. دو برابر بخوابید و دو برابر از بزرگراه همت رد شوید. یعنی همه موظفند در سال 89 روزی دوبار از بزرگراه همت عبور کنند. نماز جمعه را باید دوبار بخوانید. دوبار از خواب بیدار بشوید. دوبار دوش بگیرید. یعنی صبح ها که میخواهید بروید سر کار اول دوش بگیرید بعد که از حمام بیرون آمدید و خانم تان خواست برود حمام دوش بگیرد جلوی راهش را بگیرید و به او بگویید کجا؟؟ نوبت خودم است و دوباره بروید و دوش بگیرید تا هم مشت محکمی به عوامل استکبار و فیمنیستها زده باشید و هم لبیک به مقام مزخرف رهبری گفته باشید.
همینطور بگیر و بیا. همه کارهایتان باید مضاعف باشد. من از دولت میخواهم برای اینکه فرمایشات رهبری روی زمین نماند و بدان عمل شود حتما ساعات شبانه روز را از 24 به 48 ارتقا دهند تا مردم به کارهایشان برسند.
و در آخر من این عید سعید باستانی را محکوم میکنم چرا که توطئه استکبار است و من به اون مبارک اوباما پیام میدهم مگر تو خودت ناموس نداری که به ما پیام میدی و جنگ نرم درست میکنی و من خودم در اینترنت دیدم چهارشنبه سوری را تو درست کردی و از روی آتش پریدی. حالا میخواهی به من پیام بدی؟
و حالا من باید دوباره بروم دست به آب چون مقام مزخرف رهبری گفته و من مسهل زیادی خوردم تا شکمم مضاعف کار کند. شما هم بروید دنبال کارتان.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر