برو کار مضاعف کن مگو چیست کار

بدنبال اعلام سال "کار مضاعف" از سوی مقام مزخرف رهبری ظرف چند ماه آینده اتفاقات زیر رخ خواهند داد:
- کارخانه تراکتورسازی تبریز اعلام ورشکستگی خواهد کرد. آخه اینجوری که بسیجی ها میخواهند کار کنند دیگر احتیاجی به تراکتور و گاو آهن و اینجور چیزها نیست. قبلا کار مال تراکتور بود حالا مال برادران حزب الله.
- اگر قرار شود عده ای بصورت مضاعف کار کنند نرخ بیکاری دوبرابر خواهد شد و نصف کارگران و کارمندان بدلیل عدم نیاز اخراج میشوند.
- اگر قرار شود حزب اللهی های مفت خور و کون گشاد اهل کار و فعالیت شوند و تازه چی؟ کار مضاعف!!
آنوقت قیمت آب هندوانه از قیمت کون گشاد بیشتر میشود.

- مسابقات فوتبال بجای نود دقیقه 180 دقیقه خواهند شد. کاری میکنند که همه بازیکنان بعد از اولین مسابقه همگی آش و لاش شده راهی بیمارستان شوند و یا اصلا بصورت زود هنگام بازنشسته شوند.

- ولی از همه بامزه تر دو طبقه شدن هاله نور احمدی نژاد در این سال است
- اما از آنجایی که پزشکان و جراحان موظف به رعایت کار مضاعف هستند مواظب باشید برای عمل ختنه کردن به سراغ پزشکان حزب اللهی نروید چون در غیر اینصورت بصورت مضاعف انرا می برند و دیگر چیزی از سرمایه اسلام برایتان باقی نخواهد ماند.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر