معامله بر سر اعدام حسین درخشان

یک چیزی را دقت کرده اید؟
این آخوندها تعمدا دست به یک کارهای احمقانه ای میزنند تا اعتراضات محافل حقوق بشری را همیشه بخود جلب کنند و دولتهای اروپایی و امریکایی بجای توجه به موضوع خطرات هسته ای شدن ایران مرتبا به از این دولت بخواهند مثلا فلانی را اعدام نکند و دیگری را سنگسار نکند و آن دیگری را اذیت نکند  و اینقدر وحشی بازی درنیاورد.
همانطور که گفتم هدف این نظام از چنین کاری تحت الشعاع قرار دادن اهداف هسته ای خود و همچنین اعتراشات داخلی مردم است. مثلا با وجودیکه میتواند یواشکی یکنفر را ببرد و سنگسار کند و صدای کسی هم درنیاید می آید آنرا توی بوق و کرنا میکند که آهای ملت! ما میخواهیم یک زن بیگناه را اعدام کنیم!
البته بنظر من آنها نه تنها به آن هدف خود نمیرسند بلکه خشم و نفرت جهانی را هم علیه خود تشدید میکنند و وجهه جهانی حکومت پوشالی خود را بیش از پیش مخدوش میکنند.
 ولی این احمق ها که این چیزها سرشان نمیشود. چنان ترسیده اند که اصلا به فکر وجهه جهانی خود نیستند. دست به هر کاری میزنند که فقط سقوط نکنند.
حالا اینها را گفتم که بگویم خبر درخواست اعدام برای حسین درخشان هم از این دسته است. ما که خودمان میدانیم هرگز چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد ولی ای بی پدر و مادرها! مبادا اون بدبخت را اذیت کنید. ولش کنید برگردد به بدبختی خودش برسد.

نظرات

 1. http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/09/100919_u03_ka_clinton_ahmadinejad.shtml

  aslan adam meemoneh keh een pedar sag chee jooree mesleh sag dorgogh migeh!!

  MARG BAR ISLAM, KHOMEINEE, KHAOMEIEE LIAR

  پاسخحذف
 2. http://news.gooya.com/didaniha/archives/2010/09/110844.php

  Ey KHOMEINEE bar oon pedar va madaret kassefet laanat keh een pedar sagha roo ovorodee ba dorogh bar sareh maha.

  پاسخحذف
 3. اصلا از روز اول همه کارهای رژیم جلب نظر برای چیری یا نظرها را به طرف دیگری بردن بوده اینها حرامزادگانی هستند که فقط هم نژادی های خودشان می توانند با اینها در بیفتند این راوپایی های چشم آب اصلا نمی توانند حیله و مکر اینها را درک کنند. یک آخوند کافی است تا همه سیاستمداران اروپایی یا آمریکایی را چک مات کند. نگاه کن این حرامزاده مموتی هم از بس قاطی آخوند چریده مثل خودشان شده. چشم در چشم دروغ می گوید هیچ کس هم نیست گوشش را بگیرید بگوید مادر قحبه این همه دروغ نگو.

  پاسخحذف
 4. Last night, I was watching the interview of Charlie Rose with Gandinejad and I really did not know if I should laugh or cry?!!? Should I laugh because this clown is trying to kiss an American’s interview’s ass like a 5 years old kid, or should I cry because this Gandenejad lies like a dog?
  What happened to my Iran? Land of Aryans, Darius, Cyrus, …., Iran occupied with bunch of basterds. After watching that interview, it was for the first time that I said to myself that “If U.S. invasion will help Iranians to get rid off of Gandinejad, Khamneiee… and will make the life better for Iranians, then I DO WANT that invasion to occur now”
  MARG YEK BAR, SHEEVAN HAM YEK BAR. 32 years is wayyyyyyyyyy enough. You can watch the whole interview in here:


  http://www.youtube.com/watch?v=Im_bRb8CKDk

  MARG BAR ISLA, KHOMEINEE HAROOM ZADEH, KHAMNEIE LIAR PEDAR SAG

  پاسخحذف
 5. MARG BAR ISLAM, KHOMEINEE HAROOM ZADEH, KHAMNEIE LIAR PEDAR SAG

  پاسخحذف
 6. MUST SEE SOOOOOOO BAD!!!

  http://www.youtube.com/watch?v=g3fdEdcRxz0&feature=player_embedded

  I just do not underestand why these people do not GO BACK TO IRAN, to live with Rhbar, Gandeenejad??!?!

  Sareshoon mesleh gav to khorjeeneh ammo sameh, oon vaght dam az tapaleh mizanan.

  پاسخحذف
 7. http://www.youtube.com/watch?v=fFo4QSPqRnM&feature=player_embedded

  KHANDEHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!

  پاسخحذف

پست کردن نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش چهلم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم